Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Obec, Vydáno dne: 05. 11. 2009

Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

o systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012

o místním poplatku ze psů