Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13.5.2013 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 05. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 13.5.2013 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2013, plnění rozpočtu 01-04/2013 – projednání, schválení
 4. Přezkoumání hospodaření za rok 2012, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 10.4.2013 – zpráva o výsledku
 5. Závěrečný účet 2012 – projednání, schválení
 6. MAS Oslavka, o.p.s. – smlouva, projektové záměry
 7. Přenesená působnost rady obce na ZO - schválení
 8. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – průběh realizace, nákup vybavení (nábytek, zařizovací předměty), nabídky ostrahy budovy OÚ připojení na PCO (projednání)
 9. Mimořádné inventury pozemků po provedené KPÚ k 31.3.2013 – volba inventurní komise, provedení inventur
 10. Energoregion 2020, projekt „Malá komunální technika“, dotace na nákup techniky – projednání obsahu, schválení nákupu malé komunální techniky
 11. Oznámení o přidělení dotace POVV 2013 – opravy místních komunikací
 12. Linka důvěry STŘED – obnovení činnosti, žádost o příspěvek
 13. Vodovody a kanalizace – schválení dodatku ke smlouvě o předání majetku do hospodaření (vodovod – dotace)
 14. Informace:
  - Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta