Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 26. 6. 2014 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 06. 2014

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 26. 6. 2014 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Stav žádostí o dotaci z grantových programů Kraje Vysočina – POVV 2014 – výběrové řízení, složení komise, „Čistá voda 2014“ – dotační smlouva, smlouva s dodavatelem, „Jednorázové akce 2014“ – dotační smlouva, další postup
 4. Smlouva o vkladu majetku, Vodovody a kanalizace Třebíč - schválení
 5. Valná hromada Společnost pro lesní hospodaření, 4. 4. 2014 – informace z VH
 6. Dělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi obce Naloučany a Pucov – návrh
 7. Přezkoumání hospodaření za rok 2013, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 26. 5. 2014 – zpráva o výsledku
 8. Závěrečný účet 2013, účetní závěrka 2013 – projednání, schválení
 9. Přenesená působnost rady obce na ZO – úprava
 10. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, stanovení počtu členů ZO, Senátní volby (I. a II. kolo)
 11. Prodej obecních pozemků, koupě nemovitostí – JZD Jinošov - v likvidaci, budovy na pozemcích obce - informace
 12. Regionální olympiáda dětí a mládeže, 20.-25. 5. 2014 – výsledky
 13. Informace:
  • Úder blesků v obci Naloučany, poškození obecního majetku
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany