Vydání stanoviska k návrhu koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020“

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 11. 2014

Jako příslušný úřad, v souladu s § 10g odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že návrh koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020“ (dále jen „návrh koncepce“) byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného vyhodnocení a výsledků veřejného projednání vydal příslušný úřad stanovisko (po kliknutí se dokument otevře).

Kompletní text oznámení je možno získat ZDE (po kliknutí se dokument otevře).

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP182K .