Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 23. 08. 2016 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 08. 2016

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 23. 08. 2016 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby 2016 – zastupitelstvo kraje, termín, podmínky, průběh, informace
 4. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – průběh a aktuální stav, příprava výběrového řízení
 5. Dotace Fondu Vysočina – Jednorázové akce 2016 – Prázdninové (Na)loučení 2016 – termín, obsah, náklady a dotace
 6. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika III“ – informace a vyhodnocení
 7. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu, dokumentace přípojek, příprava výběrového řízení
 8. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – informace a cenové nabídky, projednání podání žádosti o dotaci - schválení
 9. Žádost o koupi pozemku, p. Klíma Milan, p.č. 10131/11 – schválení záměru prodeje
 10. ZMES  s.r.o., žádost o vyjádření ke stavbě „Naloučany-ČOV:NN rozšíření pro ČOV - projednání
 11. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – Rybářské závody, Společenské odpoledně seniorů, a další – předběžné termíny a finanční náklady
 12. Nákup mobiliáře – pivní sety, projednání nákupu
 13. Informace: 
  • Společnost obcí pro lesní hospodaření, zápis z VH
  • Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
  • Žádost obce o poskytnutí dotace – výdaje jednotek SDH obce 2016
  • EKOKOM, odpad 
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany