VÝZVA - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 01. 2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náměšť nad Oslavou upozorňuje držitele řidičských průkazů,jejichž platnost končí v průběhu roku 2017, že tyto průkazy je třeba vyměnit. O nový řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před skončením platnosti současného ŘP a výměna je ZDARMA.
Výměnu řidičského průkazu lze provést na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu řidiče.

Při podání žádosti je třeba předložit:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
-
jednu průkazkovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
-
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 kalendářních dnů, lze využít i expresního vydání za správní poplatek 500 Kč do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí jim za řízení s neplatným řidičským průkazem pokuta, která je na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.