Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30. 05. 2017 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 05. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 


Termín: úterý 30. 05. 2017 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – termín předání, další postup
 4. Prodej vozidla ROBUR – schválení prodeje a smlouvy
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – zahájení prací, harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti, projednání úvěru
 6. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on v roce 2018 – projednání a schválení požadavku, přeložka VO a obecního rozhlasu
 7. POV Vysočina 2017 – uzavřená smlouvy a podaná žádost
 8. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – návrh smlouvy o poskytnutí dotace
 9. Společnost obcí pro lesní hospodaření – zrušení usnesení č. 159/25-04-2017/15 a schválení záměru prodeje pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice
 10. Pasport dopravního značení a místních komunikací – informace z dalšího jednání
 11. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2016 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 – informace, projednání, schválení
 12. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2016 – projednání, schválení
 13. Tradiční pouť 28. 07. až 30. 07. 2017 – průběh, smlouva DH Galáni
 14. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání
 15. Vyjádření p. J. Fojtíka – dopis zastupitelstvu obce
 16. Informace:

      17.  Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany