Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - autobusová doprava

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 02. 10. 2017

Vážení spoluobčané,

dnešního dne nám byl doručen souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina s dočasným přemístěním zastávek veřejné linkové osobní dopravy z důvodu rekonstrukce komunikací III/3993; III/3995 a III/3906 po výstavbě kanalizace v termínu od 9. 10. 2017 do 25. 10. 2017, jenž toto povoluje za těchto podmínek následovně:A) Po silnici III/3993 a III/3906 dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce: TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč, tel. 568 606 602

Etapa I. 9. 10. 2017 – 17. 10. 2017
B) Dopravní obsluha zastávky „Naloučany“ bude po dobu předmětné uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa k pomníku padlým v 1. světové válce, kde bude umožněno otáčení autobusu. Toto přemístění je platné pro linku č. 790 530 spojů 5, 10, 14, 21. 

C) Dopravní obsluha zastávky „Ocmanice,,“ bude pro spoje č. 14 a 21 linky č. 790530 dočasně přemístěna na dočasně přemístěnou zastávku „Naloučany“. Tj. zastávka „Ocmanice“ nebude v uvedeném období těmito dvěma spoji obsloužena.

Etapa II. 18. 10. 2017 – 25. 10. 2017
D) Dopravní obsluha zastávky „Ocmanice“ bude po dobu předmětné uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na začátek obce u křižovatky sil. č. III/3906 s místní komunikací po které se dá objet obec Ocmanice ve směru na obec Zahrádka. Toto přemístění se týká linek 790330 a 790550.

Kompletní znění naleznete ZDE (po kliknutí se dokument otevře).

Z uvedeného vyplívá, že autobusové spojení po dobu uzavírek bude zachováno, pouze budou upraveny časy příjezdů a odjezdů autobusů. Toto musí nyní zabezpečit dopravce a schválený výlukový jízdní řád bude stanoveným způsobem zveřejněn pro potřeby cestujících, včetně vyznačení dočasné autobusové zastávky. Pokud nám bude tato informace též předložena, ihned ji obvyklým způsobem zveřejníme.