Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Volby, Vydáno dne: 28. 11. 2017

INFORMACE

o počtu a sídlech volebních okrsků

Starosta obce Naloučany podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

p o s k y t u j e

informaci o počtu a sídlech volebních okrsků.

V obci je jeden volební okrsek se sídlem: Naloučany 44 (budova OÚ Naloučany)

V Naloučanech, dne 27. 11. 2017 

Havlíček Antonín
starosta obce