Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 06. 12. 2017 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 29. 11. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 06. 12. 2017 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

3. Doručené nabídky na poskytnutí úvěru na financování investičních akcí („Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ + vícepráce, výměna VO a rozhlas) – hodnocení nabídek, výběr nejhodnější nabídky, rozhodnutí a přijetí a uzavření smlouvy o úvěru

4. Odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 37/2003 a účetní obce od 01. 01. 2018 – návrhy, schválení

5. Informace:

a. Doručená a odeslaná pošta

6. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
 
Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany