Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany IV.

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 13. 01. 2018

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám další informace k probíhající výstavbě kanalizace a ČOV. Po vánoční pauze se opět rozběhnou realizační práce na stavbě kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám dodavatel plánuje zahájení prací již od příštího týdne, tedy od 14. 01. 2018, a to na místě ČOV, kde budou prováděny výkopové práce pro umístění jímek a ostatního vybavení ČOV. Tímto dojde ke zvýšenému pohybu nákladních automobilů v obci a to zejména směrem od plánované ČOV na skládky zeminy a do obce Ocmanice a možnému znečišťování komunikace.Další práce jsou plánovány od 22. 01. 2018 na stoce pod kulturním domem (rozpracováno) a na nové části kanalizace v místní komunikace, konkrétně na stoce od č.p. 62 (rodina Moulisova) pod potokem až ke krajské komunikaci. taktéž v těchto lokalitách bude zvýšený provoz nákladních vozidel spojený s vyšším stupněm znečišťování komunikace, též může docházet k částečným či úplným uzavírkám nebo omezením provozu, přechodného charakteru v rozmezí několika dnů.   

 

Rozsah realizace těchto stok bude v tomto období především záviset na vhodných klimatických podmínkách, práce mohou být tedy i několikrát přerušovány. Budování dalších stok se bude odvíjet od stupně rozpracovanosti zahájených úseků, budování kanalizace v krajských komunikacích bude zahájeno po ukončení zimního období.

Dále oznamujeme, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí projekty domovních kanalizačních přípojek – soukromá část, jenž nechala obec vypracovat pro všechny projektované přípojky a pro tento celek je vystaven jeden územní souhlas. Poplatek za vypracování dokumentace a zajištění územního souhlasu je 700,- Kč za projekt (přípojku). Vyzvednout projekt si můžete v úředních hodinách nebo po domluvě se starostou.   

Žádáme Vás i nadále, naši vážení spoluobčané, o zvýšenou trpělivost a shovívavost během omezení provozu na místních komunikacích při provádění realizace stavby a přizpůsobení parkování a provozu Vašich automobilů.   

Za Vaši dosavadní trpělivost a shovívavost Vám chceme velice poděkovat a věříme, že si ji zachováte i pro další výstavbu.

                      Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany