Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13. 02. 2018 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 02. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 13. 02. 2018 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – podklady pro zpracování DPP, dodatek smlouvy
5. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2017 – informace
6. Inventura majetku 2017 – provedení inventury, informace
7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2017 - informace předsedů výborů
8. Dělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov – informace, průběh
9. Prodej pozemků p.č. 28/6 a 26/3 – schválení prodeje, smlouva
10. Smlouva na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO – schválení uzavření smlouvy o dílo
11. AVE CZ odpadové hospodářství, dodatek smlouvy – schválení
12. ČAOH, informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí – projednání zaslaných informací
13. Mikroregion Náměšťsko, valná hromada 24. 01. 2018 – informace, projednání
14. ZO Českého svazu ochránců přírody Náměšťské rybníky, projednání souhlasu s péčí o luční pozemky – projednání a schválení
15. Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR) – návrh na pověřence
16.  Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
17.  Informace:
       a. Tříkrálová sbírka 2018, výtěžek v obci 8.194,- Kč
       b. Informace ESKO-T  s.r.o. – likvidace použitých pneu
       c. Informace MAS Oslavka, o.p.s – datace , změna kanceláře
       d. E.on Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení VB na p.č. 26/2  
       e. Doručená a odeslaná pošta
18.  Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany