Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 07. 2018

Zveřejnění poskytnutých informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obdržená žádost o informace - Roman Míka, Paláskova 1106/1, Praha 8, 182 00, ISDS: 6e6je6t - k dispozici ZDE.

Odeslaná odpověď - k dispozici ZDE.

Po kliknutí se odkazy otevřou.