Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25. 07. 2018 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 07. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 25. 07. 2018 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
3. Chybně zveřejněný zápis ze zasedání ZO dne 17. 06. 2018 – chyba, oprava
4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS
6. Prodej pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177 – projednání podmínek a smlouvy
7. Příkaz o přestupku, Krajský úřad Kraje Vysočina – informace, projednání
8. Realizace akcí v rámci Dotací KV – uzavřené smlouvy KV, návrh smlouvy Outulný, a.s. – projednání, schválení, termíny realizace akcí, podmínky
9. Volby ve dnech 05. a 06. 10 2018 – informace
10. MAS Oslavka, dotace zemědělská infrastruktura – návrh na realizaci akce v rámci dotace, projednání
11. Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – podaná připomínka k návrhu - informace
12. Informace:
      a. Návrh Změny č. 1 ÚP Ocmanice, projednání 11. 07. 2018, informace
      b.VH MAS Oslavka, 25. 06. 2018, informace
      c. OSSZ Třebíč kontrola, 11. 07. 2018, informace
      d. MěÚ NnO rozhodnut BFC, informace
      e. Doručená a odeslaná pošta
13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany