Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 09. 05. 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 09. 05. 2019

Vážení spoluobčané,

V krátkosti Vám přinášíme další informace o dalším průběhu realizace výstavby kanalizace a dopravních uzavírkách v naší obci.Dokončení výstavby se, z různých důvodů, postupně protahuje a výkopové práce budou probíhat zřejmě o dva až tři týdny déle než se původně plánovalo a předpokládalo, tedy asi do konce měsíce května. Realizace hlavního řádu v krajské komunikaci postoupila za křižovatku, kde byly výkopy největší a nejhlubší, do míst, kde se postupně snižuje hloubka výkopu, nicméně se jedná o pracovně nejužší prostor, což také brzdí výkopové práce. Tato realizace bude dále postupovat směrem k výjezdu z obce na obec Čikov a k napojení na kanalizaci k potoku Jasinka. Část kanalizace v kopci k obecnímu úřadu  je již hotova, zbývá napojit novou splaškovou kanalizaci a stávající dešťovou kanalizaci na nové větve obou kanalizací v křižovatce.

Následně bude provedena kanalizační přípojka směrem k lávce přes řeku Oslavu – předpoklad v týdnu od 13. 05., kdy bude kompletně dopravně nedostupná spodní část obce od křižovatky u studny ve směru na konec obec (výjezd na obec Čikov). Dále potom bude prováděno napojení splaškové kanalizace přes potok Jasinka a dobudování dešťové kanalizace od potoka Jasinka (rozšíření projektu).

Z těchto důvodů apelujeme na všechny obyvatele spodní části obce, jenž budou tímto prováděním prací dopravně omezeni, aby bedlivě sledovali postup prací a v případě potřeby využívali k parkování svých vozidel jiné části obce, případně uzpůsobili trasy svých cest dle navržené objízdné trasy (po kliknutí se otevře náhled).  

Opravy povrchů komunikací jsou již nyní přesunuty nejdříve na termín od 15. 06. 2019. Povrch krajské komunikace bude opravován metodou recyklace a bude s největší pravděpodobností pro provoz kompletně uzavřena na 5 až 7 dnů a to v úseku od obecního úřadu po most přes potok Jasinka. Povrchy místních komunikací budou opraveny zapravením výkopů a položením nového povrchu o tloušťce cca 5 cm. V tomto období bude taktéž docházet ke kompletnímu dopravnímu omezení ve spodní části obce a bude třeba tomuto opět uzpůsobit parkování vozidel a jejich provoz.

Věříme, že vše bude provedeno k co největší spokojenosti všech, bez komplikací a velkých a rozsáhlých škod na soukromém majetku. Velice Vám všem děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a shovívavost s přinesenými komplikacemi a přejeme Vám pevné nervy a zdraví v nadcházející části realizace. Všichni věříme, že vždy společně najdeme řešení situací, jenž nám nadcházející období přinese, tak aby Vás stavba omezila co nejméně.

 

Havlíček Antonín

starosta obce Naloučany