Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 21. 08. 2019 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 08. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 21. 08. 2019 v 18:00 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, informace

 4. Prázdninové (Na)loučení 2019 – termín 07. 09., průběh, organizace, náklady

 5. Smlouva o poskytnutí poradenské služby – FORESTA SG, a.s., lesní hospodaření

 6. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, domovní přípojka

 7. Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část, - žádost o dotaci, určení plnění v rámci dotace

 8. Nákup energií na ČMKB – výsledky pro rok 2020, informace

 9. MěÚ Náměšť nad Oslavou – sucho – upozornění a výzva

 10. KÚ Kraje Vysočina – veřejní projednání Aktualizace č. 4 ZÚR KV

 11. Informace:
  a) Doručená a odeslaná pošt

 12. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany