Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 10. 2019 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 10. 2019

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 22. 10. 2019 v 18:30 hod  

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Znak a vlajka obce – výběr a schválení návrhu, žádost do sněmovního podvýboru

 4. Zpracování rozvojového strategického dokumentu obce – nabídky, výběr dodavatele

 5. OZV 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany – změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení

 6. Informace:
  a.  Smlouvy VAS, a.s
  b.  E.on – upozornění majitelům pozemků

  c.  Doručená a odeslaná pošta

 7. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany