Sběr a likvidace odpadu 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ - od 01. 11. 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 31. 10. 2019

V souvislosti s vydáním nové obecně závazné vyhlášky č. 01/2019, uzavřela obec smlouvu na sběr a likvidaci odpadu 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ (použitý kuchyňský tuk a olej) se společností FRITEX s.r.o. Vladislav.

Od 01. 11. 2019 je možnost tento druh odpadu, zbavený nečistot, odevzdávat,v dobře uzavřených nádobách (např. PET láhvích), pracovníku obce v pracovní době 07:00-15:00 hod.

Děkujeme za pochopení