Tříkrálová sbírka 2020

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Hlášení obecního rozhlasu, Vydáno dne: 23. 12. 2019

Od 1. do 14. ledna pořádá Charita Česká republika na území ČR další ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech a obcích opět přes tisíc koledníků. Koledníci mají pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi (jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního úřadu).

Tříkrálová sbírka v Obci Naloučany bude probíhat v neděli 05. 01. 2020 od 09:30 hod.

Svůj dar můžete též, mimo zapečetěné pokladničky koledníků, zaslat na sbírkový účet 66008822, kód banky 0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 7776600.

Více informací o této sbírce můžete získat na http://www.trikralovasbirka.cz/.