COVID-19 - informační leták pro veřejnost

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Koronavirus, Vydáno dne: 04. 03. 2020

Doporučení, jak postupovat v případě, že občan navštívil některou z rizikových oblastí a že má či nemá zdravotní komplikace, byla dnes zveřejněna na www.kr-vysocina.cz a na webech krajských nemocnic vč. důležitých telefonních čísel, na nichž budou podány návodné informace nebo vyhodnoceny příznaky případného onemocnění.

Letáky s těmito informacemi budou během jarních prázdnin distribuovány do všech domácností na Vysočině, budou k dispozici v krajských zdravotnických i sociálních zařízeních. Během dnešního dne byl leták elektronicky distribuován na všechny obecní i městské úřady, do všech typů školských zařízení, do sociálních i zdravotních zařízení.

Další informace je možno získat i webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!