Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 08. 2020

INFORMACE
o počtu a sídlech volebních okrsků

 Starosta obce Naloučany podle ust. § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

p o s k y t u j e

tímto každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informaci o počtu a sídlech volebních okrsků. 

V obci je jeden volební okrsek se sídlem: Naloučany 44 (budova OÚ Naloučany)

V Naloučanech dne 15. 08. 2020

Havlíček Antonín
starosta obce