Výstavba kanalizace a ČOV - Naloučany a Ocmanice

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)


| 0-15 | 15-18 |

Farnost

Žehnání nových varhan


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 21. 11. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Rozsvícení vánočního stromu 2017

Rozsvícení vánočního stromu 2017


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 17. 11. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Výtěžek sbírky na nové varhany kostela sv. Jakuba Staršího

Milí farníci,

již rok trvá úmysl zakoupit pro filiální kostel sv. Jakuba Staršího v Naloučanech nové digitální varhany, aby již dále nebylo nutno používat současný nevyhovující nástroj. Byl osloven OÚ Naloučany, který přispěl částkou 45.000,- Kč, OÚ Ocmanice částkou 25.000,- Kč. Další peníze bylo třeba získat pomocí dobrovolné sbírky mezi farníky. Předpokládaná cena varhan v době zahájení sbírky byla 158.000,- Kč, avšak během roku byla cena varhan zvýšena na 168.000,- Kč a to pro oblast celé Evropy. Farností bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku varhan, po jehož vyhodnocení byla za vítěze vyhlášena olomoucká firma Organum s.r.o., která nabídla nejnižší cenu a to 143.950,- Kč vč. nejlepších záručních podmínek v trvání pěti let. Zástupci firmy již provedli obhlídku kůru kvůli volbě nejlepšího způsobu dopravy. Byla sepsána kupní smlouva a zaplacena záloha. Kostel bude osazen italskými varhany Viscount Chorum 60. Dodavatelská firma se bude snažit, aby nový nástroj mohl rozezvučit náš kostel již na Krista Krále.

Celková částka vybraná ve sbírce činí 151.912,- Kč, přičemž poslední část byla připsána dne 16. 9. 2017.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ DO TÉTO SBÍRKY PŘISPĚLI !


| Rubrika: Farnost | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 11. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Úklid kostela

Farnost Náměšť nad Oslavou oznamuje, že v pondělí 24. 7. 2015 v 15:00 proběhne v kostele Sv. Jakuba v Naloučanech brigáda na jeho generální úklid před nadcházející poutí. Každá pomocná ruka je vítána. Děkujeme za účast.


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 22. 07. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Pouť 2017

Pouť 2017


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 19. 07. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017

Výtěžek 17. ročníku Tříkrálové sbírky 2017, konané dne 7. 1. 2017 v obci Naloučany, činí 8.215,- Kč. Poděkování patří malým koledníkům, pí Martě Valové, pí Marii Lysé a pí Heleně Höklové za organizaci,  především ale všem, kteří do této sbírky svým darem přispěli.

 


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 09. 01. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Tříkrálová sbírka 2017

Od 1. do 17. ledna pořádá Charita Česká republika na území ČR další ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech a obcích opět přes tisíc koledníků. Koledníci mají pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi (jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního úřadu).

Tříkrálová sbírka v Obci Naloučany bude probíhat v sobotu 7. 1. 2017 od 10:00 hod.

Svůj dar můžete též zaslat na sbírkový účet 66008822, kód banky 0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 777, specifiký symbol 6600.

Více informací o této sbírce můžete získat na http://www.trikralovasbirka.cz/.


| Rubrika: Farnost | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 01. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016

Výtěžek 16. ročníku Tříkrálové sbírky 2016, konané dne 2. 1. 2016 v obci Naloučany, činí 7.359,- Kč. Poděkování patří malým koledníkům, pí Martě Valové, pí Marii Lysé a sl. Pavlíně Oškerové za organizaci,  především ale všem, kteří do této sbírky svým darem přispěli.

Tři králové 2015


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 02. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015, konané dne 11. 1. 2015 v obci Naloučany, činí 7.469,- Kč. Poděkování patří malým koledníkům, pí Martě Valové, pí Marii Lysé a sl. Pavlíně Oškerové. Především ale všem, kteří do této sbírky svým darem přispěli.

Tři králové 2015


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 13. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Oblastní Charita Třebíč - Tříkrálová sbírka 2015

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na padesát tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Tříkrálová sbírka v Obci Naloučany bude probíhat v neděli 11. 1. 2015 od 10:00 hod.

Svůj dar můžete též zaslat na sbírkový účet 66008822, kód banky 0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 777, specifiký symbol 6600.

Více informací o této sbírce můžete získat na http://www.trikralovasbirka.cz/.


| Rubrika: Farnost | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Tříkrálová sbírka 2014

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014, konané dne 5. 1. 2014 v obci Naloučany, činí 5.360,- Kč. Poděkování patří malým koledníkům, sl. Pavlíně Oškerové a pí Martě Valové, které sbírku zajišťovaly, a především všem, kteří do této sbírky svým darem přispěli.

Tři králové 2014


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 12. 01. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Tříkrálová sbírka 2013

Také letos, již potřinácté, zavítali do naší obce tři králové a pod záštitou Oblastní charity Třebíč v rámci Tříkrálové sbírky koledovali o příspěvky pro všechny potřebné. Celkem bylo v naší obci v této sbírce vybráno 4.954,- Kč. Poděkování zaslouží všichni mladí koledníci, kterých bylo letos navzdory názvu sbírky sedm, i paní Marta Valová, která sbírku organizovala.

Tři králové 2013


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 06. 01. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Tříkrálová sbírka 2012

Také letos, již podvanácté, zavítali do naší obce tři králové a pod záštitou Oblastní charity Třebíč v rámci Tříkrálové sbírky koledovali o příspěvky pro všechny potřebné. Celkem bylo v naší obci v této sbírce vybráno 5.440,- Kč. Poděkování zaslouží všichni mladí koledníci, kterých byl letos hojný počet a paní Marta Valová, která sbírku organizovala.


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 20. 01. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Tříkrálová sbírka 2011

Tří králové 2011Také letos, již pojedenácté, zavítali do naší obce tři králové a pod záštitou Oblastní charity Třebíč v rámci Tříkrálové sbírky koledovali o příspěvky pro všechny potřebné. Občané nezůstali ke sbírce lhostejní a tak se podařilo vybrat 5.021,- Kč. Aktuální celkovou částku za celou oblast Třebíčska můžete zjistit zde. Děkujeme všem, kteří pomohli naplnit kasičku.


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 14. 01. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek
Farnost

Děkovná mše

Milí spoluobčané,

v uplynulých dnech byla dokončena generální rekonstrukce vnějšího pláště a střechy naloučanského filiálního kostela sv. Jakuba Staršího. Při této významné příležitosti se v neděli 14. 11. 2010 v 10:30 uskuteční děkovná mše, kterou bude celebrovat

generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.

Všichni jste srdečně zváni!
Plakát

 

Do současné podoby byl kostel uveden v několika etapách. Po postupných opravách v minulých letech (odvlhčení, odvodnění, vnitřní sanační omítky, oprava elektrických rozvodů) bylo na podzim roku 2009 farní radou rozhodnuto přistoupit k rozsáhlejší rekonstrukci fasád a střechy. Za pomoci P. Petra Holého z Valče byla zpracováním projektové dokumentace pověřena Ing. Lenka Mrňová. Dne 15. 10. 2009 byla podána žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na Státní zemědělský intervenční fond v Brně spadající pod Ministerstvo zemědělství. Dotace byla schválena ve výši 2.788.308,- Kč. Společností, která bude rekonstrukci realizovat, byla vybrána firma TOMIreko

Práce tedy mohly začít:

  9.   6. 2010

stavba lešení

27.   7. 2010

demontáž ciferníků hodin z věže k následnému restaurování

29.   7. 2010

usazení pozlacené koule s upomínkovými předměty a usazení hlavního kříže nad kopulí - foto

10.   8. 2010

dokončení omítek na věži a otloukání omítek na lodi kostela

  2.   9. 2010

sejmutí střešní krytiny a výměna střešních latí

19.   9. 2010

demontáž lešení

26.   9. 2010

odvod dešťové od nových okapních svodů

  9. 10. 2010

zpětná montáž zrestaurovaných ciferníků hodin na věž

16. 10. 2010

úprava okolí a nátěr hřbitovní zdi

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 3.098.944,- Kč. Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou, vlastník filiálního kostela, touto cestou děkuje všem dárcům, kteří přispěli ke zdárnému ukončení jeho rekonstrukce, za dary ve formě peněžní, věcné, za darovanou práci manuální i duševní. Na peněžních darech se největším objemem bude podílet již zmiňovaný SZIF, dále to jsou hotové peníze od stovek anonymních dárců, kteří přispěli do košíčků při sbírkách ve farním kostele a kostelech filiálních částkou 189.636,- Kč, obec Naloučany 70.000,- Kč, obec Ocmanice 50.000,- Kč.

Poděkování patří P. Petru Holému za pomoc při zpracování formulářů pro žádost o dotaci, panu Ing. Josefu Jeřábkovi za vykonávání stavebního dozoru, pracovníkům firmy TOMIreko z Třebíče za odvedenou práci, stavbyvedoucímu Michalu Loukotovi, klempířům, tesařům, natěračům a dobrovolníkům, kteří se na opravě podíleli, všem místním farníkům za pomoc při úklidu a řešení jednotlivých problémů spojených se stavbou. Zvláštní upřímné poděkování patří paní Věře Nováčkové, která každý den zprostředkovávala přístup do kostela a i při tak náročné situaci dokázala kostel svědomitě připravit na každou mši svatou.

 

P. Jan Nekuda

František Netrda
starosta obce Naloučany

 


| Rubrika: Farnost | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 10. 2010 | Informační e-mailVytisknout článek

| 0-15 | 15-18 |

Aktuálně
Hrob Smlouvy o nájmu hrobových míst, platba nájmu

Vyzýváme dosavadní nájemce hrobových míst k uzavření nové smlouvy o nájmu a platbě nájmu víceZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeČEPS Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - zdeEON Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - odstranění dřevin - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
Admin 8:55 - 25.10.
Dobrý den, pár fotek bylo vloženo do
Kanalizace 9:40 - 24.10.
Dobrý den, nějaké fotky z probíhající výstavby kanalizace a ČOV by nebyly?

Antonín Havlíček - starosta 8:17 - 1.10.
Dobrý den, tato místní komunikace - její skladba, podklad a povrch - není bohužel stavěna na...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace