Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 12. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 12. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: -

Hosté: Ing. Burianová Milada

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Doručení nabídky na poskytnutí úvěru na financování investičních akcí („Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ + vícepráce, výměna VO a rozhlas) – hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o přijetí a uzavření smlouvy o úvěru
  4. Odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 37/2003 a účetní obce od 01. 01. 2018 – návrhy, schválení
  5. Informace:
  •  Doručená a odeslaná pošta

      6.        Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce společně s Ing. Burianovou Miladou, která byla obcí, na základě dohody o provedení práce, pověřena jednáním s bankami a zpracováním jejich dokumentů, předložili ZO obdržené nabídky na poskytnutí úvěru určenému k financování spolupodílu obce Naloučany a víceprací na výstavbě kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice a na financování rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu v obci. Osloveno bylo celkem sedm bankovních domů. Waldviertler Sparkase nabídku nevypracovala, protože podle jejich vyjádření není schopna splnit veškeré podmínky žádosti, Unicredit Bank, Raiffeisenbank a Moneta Money bank sdělily, že se nezměřují na veřejný sektor. Posuzované nabídky byly tedy tři a to od společností Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s. a ČSOB a.s. Požadovaná výše úvěru byla 12.000.000,- Kč s tím, že roční splátka, včetně úroků, nepřesáhne částku 1.000.000,- Kč tak, jak bylo schváleno usnesením č. 183/30-08-2017/07 na zasedání ZO dne 30. 08. 2017. Z posuzovaných nabídek byla zvážením všech aspektů jako nejvýhodnější vybrána nabídka od ČSOB a.s. a to s následujícími parametry: Výše poskytnutého úvěru činí 11.500.000,- Kč, splatnost je do roku 2040. Čerpání do roku 2020, splátky od roku 2021 v odhadované výši cca 650.000,- Kč/rok. Výše úrokové sazby je 1M PRIBOR + 0,24% p.a. Poplatky za posouzení žádosti, za poskytnutí úvěru ani za vedení úvěrového účtu nejsou účtovány. Nedočerpání celé výše úvěru stejně jako mimořádné splátky nejsou sankcionovány.

        Starosta obce, spolu s ing. Burianovou, tedy navrhuje schválit přijetí úvěru od banky ČSOB, a.s. ve výši 11.500.000,- Kč, s podmínkami dle závazné nabídky banky ze dne 29. 11. 2017.

 

Ad 4) Starosta obce navázal na bod 8) z minulého zasedání ZO dne 14. 11. 2017, ve kterém informoval o nařízení vlády č. 318/2017, které upravuje odměňování starostů obcí a členů ZO. Dle upřesněných informací uvedl, že neuvolněnému starostovi automaticky náleží 0,3 násobek platu uvolněného starosty, v případě obce Naloučany to činí 10.950,- Kč hrubého (8.657,- Kč čistého). Ve stejném poměru nová/původní odměna navrhuje starosta obce navýšit odměny i ostatním členům ZO, tj. místostarosta 4.702,- Kč hrubého (3.710,- Kč čistého), předseda výboru 460,- Kč hrubého (370,- Kč čistého), člen ZO 310,- Kč hrubého (250,- Kč čistého). Vlivem navýšení mezd ve státní správě o 10%, ke kterému došlo od 1. 11. 2017, dále navrhuje starosta obce zvýšit odměnu účetní obce na 7.145,- Kč hrubého (4.918,- Kč čistého).

 

Ad 5) Starosta obce informoval ZO o:

  • doručené a odeslané poště

 

Ad 6) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav


 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 193/06-12-2017/03

ZO projednalo a schválilo přijetí úvěru od banky ČSOB, a.s. ve výši 11.500.000,- Kč s konečnou splatností k 31. 10. 2040 na financování spolupodílu obce Naloučany na investiční akci „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ + vícepráce a „Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu v obci“ s podmínkami úvěru dle závazné nabídky banky (lineární splátka úroku s vazbou na 1M PRIBOR + marže 0,24 %, čtvrtletní splátky jistiny) ze dne 29. 11. 2017.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Burianová Milada

 

č. 194/06-12-2017/04

ZO projednalo a schválilo novou hodnotu měsíčních odměn pro starostu obce, členy ZO dle nařízení vlády č. 37/2003 a účetní obce ve stanovené výši vše s platností od 01. 01. 2018.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 12. 2017 | 1064 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace