Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 24. 05. 2018

Vážení spoluobčané,

práce na realizaci kanalizace a ČOV v naší obci a v obci Ocmanice opět pokročily a tak vám přinášíme další informace k probíhající výstavbě. Práce na realizaci se nyní, vlivem všech okolností, o nichž se zmíníme dále, dostaly do jakési zlomové, nikoliv konečné, jak by se mohlo zdát, fáze a realizátorem byl, postupem času, přehodnocen další harmonogram výstavby.   Jak je vám asi již známo, výstavba kanalizace v sousední obci Ocmanice je již prakticky dokončena, na takřka 90% jsou vybudovány hlavní větve kanalizace a zbudovány odbočky ke kontrolním šachtám domovních přípojek. V naší obci je situace poněkud odlišná. Zde došlo k zastavení postupu budování kanalizace, bohužel vlivem nemožnosti budování kanalizace od potoka Jasinka, které je v současné době blokováno probíhajícími přípravnými pracemi a zpracováním návrhu technických opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě, vyvolanými vzneseným požadavkem Spolku „Domov bez vody“, dále jen Spolek. U vybudovaných hlavních stok jsou již také vybudovány odbočky ke kontrolním šachtám domovních přípojek. Celková rozpracovanost kanalizační sítě (obě obce) je nyní již 78%.

   Intenzívně se pracuje na realizaci ČOV, kde došlo k vybudování celobetonových hlavních nádrží, biologické jednotky, kalojemu a šachty pro čerpací stanici. V současnosti se provádí vybudování plochy vlastní ČOV, což spočívá ve zvýšení terénu o cca 1,2 m oproti původnímu terénu (nad louku), postupným zavážením a hutněním uskladněného výkopového materiálu z budování kanalizačních stok na současných skládkách (na hřišti je již odvezeno a dojde k odvozu materiálu ze skládky nad areálem bývalého ZD). Je zadána výroba vlastní technologie ČOV, připravuje se budování přístupové komunikace k ČOV a výstavba provozní budovy, včetně jejího vybavení. Je plánováno vybudování tlakové kanalizace od obce Ocmanice k ČOV, tak aby bylo dodrženo plánované spuštění zkušebního provozu ČOV, které je stanoveno nejpozději na 01. 10. 2018. Průtlak pod řekou Oslavou je již proveden.

   Probíhají přípravné práce pro umožnění budování v lokalitě „Na dolňáku“ kde, jak bylo zveřejněno počátkem dubna, je výstavba pozastavena do doby než dojde k dohodě o opatřeních ke splnění požadavku Spolku. Byla provedena dodatečná pasportizace budov v této lokalitě, rozšířená o vnitřní části budov, a v současnosti se dokončuje pasportizace soukromých zdrojů vody (studny) a splaškových jímek a septiků, včetně rozsahu (lokalizace studní a septiků, zaznamenání provedení a stavu, změření hloubky studny a výšky hladiny vod ve studni, a u cca 10-ti vybraných studní, napříč celou lokalitou, jsou odebrány vzorky vody za studní pro provedení jejich rozborů (chemický, mikrobiologický, rozšířený chemický – uhlovodíky). Dále jsou připravovány návrhy technických a technologických opatření při provádění výkopů pro eliminaci nežádoucích jevů, jež budou následně projednány s projektantem stavby a realizátorem pro upřesnění technologických postupů při jejich provádění. Tato budou též předložena zástupcům spolku k odsouhlasení. Termínově je toto plánováno do 15. 06. 2018 (návrh opatření, zpráva o pasportizaci a protokoly o kvalitě vody) a do 30. 06. 2018 (projednání a odsouhlasení). Do vyřešení této situace není možno v naší obci přistoupit k budování žádných dalších kanalizačních stok, včetně dešťové kanalizace, neboť všechny stoky již nyní navazují na stoku od potoka Jasinka a stoku v krajské komunikaci od obce Čikov, jenž se postupně spojují na křižovatce „U studně“ a je třeba je budovat v návaznosti na zahloubení uvedených stok, tak aby bylo možno všechny stoky navzájem propojit.

   V současné době je vlivem uvedených okolností, a částečně i vlivem zaměstnanosti realizátora na jiných stavbách, přerušeno do cca 15. 07. 2018 budování kanalizačních stok v naší obci. V obci Ocmanice budou v tomto období budovány zbývající odbočky ke kontrolním šachtám domovních přípojek a dobudována kanalizace v posledních lokalitách. Po tomto termínu, v případě nalezení řešení požadavku Spolku, dojde teprve k budování kanalizace od potoka Jasinka. Nicméně již nyní došlo k posunu termínu budování a dokončení zbývajících stok v krajských komunikacích, vzhledem k uvedeným skutečnostem a vzhledem k délce těchto stok, které by nebylo možno dokončit tak, aby byly zhotoveny včetně celoplošné opravy povrchu do konce tohoto roku, na rok příští, tedy do dubna 2019.  

   Tímto je tedy, bohužel, posunuto napojování nemovitostí na kanalizaci. Toto je možné v tomto roce pouze na stoce od kostela (od výjezdu na obec Pucov) k ČOV. Vzhledem k takřka kompletnímu vybudování realizace výstavby v obci Ocmanice, by měla být, při napojení všech plánovaných připojovaných nemovitostí, splněna podmínka napojení 60% nemovitostí pro zkušební provoz ČOV. Nicméně žádáme majitele nemovitostí v naší obci, jenž se nachází na zbudované stoce k ČOV, aby napojení nemovitostí na kanalizaci zbytečně neodkládali a provedli jej co nejdříve od zveřejnění výzvy k napojení.

   Velice se omlouváme za vzniklé potíže, na jejichž vyřešení usilovně pracujeme, a žádáme vás i nadále, naši vážení spoluobčané, o zvýšenou trpělivost a shovívavost během provádění realizace stavby a přizpůsobení parkování a provozu Vašich automobilů.   

Za vaši dosavadní trpělivost a shovívavost vám chceme velice poděkovat a věříme, že si ji zachováte i pro další výstavbu.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 05. 2018 | 681 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace