Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 03. 10. 2018

Vážení spoluobčané,

      Opět se rozběhly práce na realizaci kanalizace a ČOV v naší obci a v obci Ocmanice, realizátor přepracoval harmonogram výstavby a my Vám opět přinášíme další informace k probíhající výstavbě.Zajisté Vás nejvíce zajímají dvě, možná tři, věci. Za prvé – jak se dořešila situace ohledně budování kanalizace od potoka Jasinka, za druhé - jak to bude s připojováním nemovitostí na kanalizaci a kdy bude možno začít vypouštět odpadní vody do kanalizace, a za třetí – jak to vlastně bude celé dál.

Takže za prvé – situace ohledně budování kanalizace od potoka Jasinka se, po zpracování návrhu technických opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě a jeho projednání všemi zúčastněnými stranami, dostala do fáze, že bude možno pokračovat v realizaci, při dodržení navržených opatření, tedy instalaci jílových hrázek a za hydrogeologického dohledu pracovníku zpracovávajících návrh opatření. S tímto byl vysloven souhlas jak od obce, investora, projektanta a realizátora, tak i zástupců Spolku „Domov bez vody“.

Za druhé – připojování na kanalizaci a vypouštění odpadních vod bude u nás v obci možné pouze v místech s dokončenou kanalizační stokou. V současnosti se to týká pouze stoky od ČOV nad kostel, tedy č.p. 2, 3, 4, 31, 32, 33, 42, 44, 48, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 a 81. U těchto nemovitostí je možno začít s přípravou napojení na kanalizaci, což znamená položen potrubí od kontrolní šachty k místu napojení nemovitosti, jenž musí být provedeno přímo, není možno napojit pouze přepad ze stávající žumpy. Vlastní připojení nemovitosti bude možno od okamžiku připravenosti ČOV ke zkušebnímu provozu, což je dle inovovaného HMG plánováno a připravováno od 01. 12. 2018. Co se týká smluv o připojení a využívání kanalizace, budou postupně kontrolovány domovní kontrolní šachty u nemovitostí pracovníky Vodárenské akciové společnosti a při zjištění vypouštění budou připraveny a zaslány smlouvy k podpisu majiteli nemovitosti.

A za třetí – jak to bude dál. Intenzívně se pracuje na realizaci ČOV, kde došlo k vybudování provozní budovy, osazení technologie do biologické jednotky a kalojemu, bude vyzbrojena šachta pro čerpací stanici. Probíhá budování tlakové kanalizace od obce Ocmanice na ČOV, včetně vyzbrojení čerpací stanice v Ocmanicích. V říjnu bude provedena montáž technologie provozní budovy a dokončení montáže technologie vlastní ČOV, taktéž dokončení tlakové kanalizace na ČOV. V listopadu potom dokončovací práce na budově a technologii, provedení zkoušek technologie a telemetrie (přenos dat mezi čerpacími stanicemi a ČOV a z ČOV na provozovatele). Proběhne též příprava na vydání povolení k předčasnému užívání stavby – zkušební provoz ČOV a jejích systémů s nátokem odpadních vod z domácností. Dále bude v obci Ocmanice provedeno dobudování přípojek a kanalizačních stok v místních komunikacích. V naší obci budou práce na kanalizačních stokách zahájeny až v roce 2019, dle klimatizačních podmínek, na stoce od potoka Jasinka ke krajské komunikaci a na stokách v krajské komunikaci, včetně dešťové kanalizace, budou práce zahájeny nejdříve březnu či dubnu příštího roku, Následovat bude dokončení stoky od KD dolů na křižovatku a další navazující stoky, dále potom budování domovních přípojek. Opravy komunikací budou prováděny na závěr realizace cca v červenci 2019. Bližší termíny budou známy dle aktuálních klimatických podmínek.  

Žádáme tímto majitele výše uvedených nemovitostí o přípravu napojení na kanalizaci, aby mohl být zajištěn dostatečný nátok pro provoz ČOV. Dále Vás, vážení spoluobčané, žádáme o zvýšenou trpělivost a shovívavost během provádění realizace stavby. Za Vaši dosavadní trpělivost a shovívavost Vám velice poděkujme a věříme, že si ji zachováte i pro další výstavbu.

Havlíček Antonín                                                                                              starosta obce Naloučany


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 10. 2018 | 447 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace