Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2009

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 05. 2010

Dne 11.5.2010 byl zveřejněn závěrečný účet obce Naloučany za rok 2009.Závěrečný účet Obce Naloučany za rok 2009

 

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

 

 

 

 

Plnění k 31.12.2009

% RU

Třída 1 – daňové příjmy

1 346 228 Kč

99,99 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy

53 165 Kč

99,75 %

Třída 3 – kapitálové příjmy

194 687 Kč

99,99 %

Třída 4 – přijaté transfery

208 011 Kč

99,96 %

 

Příjmy celkem:

1 802 091 Kč

99,98 %

 

Třída 5 – běžné výdaje

1 547 687 Kč

85,9 %

Třída 6 – kapitálové výdaje

640 Kč

91,43 %

 

Výdaje celkem:

1 548 327 Kč

85,9 %

 

 

Dotace

4111 – neinv. přij. transfery všeob. pokl. správy  stat. roz.

11 371 Kč

4112 – běžná dotace nein. ze st. rozp.

7 400  Kč

4116 – ostatní neinvest. přijaté transfery ze stat. rozp.

94 380 Kč

4122 – dotace program obnovy venkova

94 860 Kč

 

    

 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2009

 

 

k 31.12.2008

k 31.12.2009

031 pozemky

5 189 942  Kč

5 188 666   Kč

021 stavby

899 339  Kč

895 251   Kč

022 sam. mov. věci

243 080  Kč

243 080   Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

202 082  Kč

313 882   Kč

042 nedokončený dlouhodobý hmot. maj

105 910  Kč

105 910   Kč

069 ostatní dlouhodobý fin.majetek

50 000  Kč

50 000  Kč

 

 

 

Sestavil:   Jaromír  Pospíšil

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

 

František Netrda

starosta obce

 

                           Vyvěšeno:  11.05.2010

                           Sejmuto: