Děkovná mše

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Farnost, Vydáno dne: 27. 10. 2010

Milí spoluobčané,

v uplynulých dnech byla dokončena generální rekonstrukce vnějšího pláště a střechy naloučanského filiálního kostela sv. Jakuba Staršího. Při této významné příležitosti se v neděli 14. 11. 2010 v 10:30 uskuteční děkovná mše, kterou bude celebrovat

generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.

Všichni jste srdečně zváni!
Plakát

 

Do současné podoby byl kostel uveden v několika etapách. Po postupných opravách v minulých letech (odvlhčení, odvodnění, vnitřní sanační omítky, oprava elektrických rozvodů) bylo na podzim roku 2009 farní radou rozhodnuto přistoupit k rozsáhlejší rekonstrukci fasád a střechy. Za pomoci P. Petra Holého z Valče byla zpracováním projektové dokumentace pověřena Ing. Lenka Mrňová. Dne 15. 10. 2009 byla podána žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na Státní zemědělský intervenční fond v Brně spadající pod Ministerstvo zemědělství. Dotace byla schválena ve výši 2.788.308,- Kč. Společností, která bude rekonstrukci realizovat, byla vybrána firma TOMIreko

Práce tedy mohly začít:

  9.   6. 2010

stavba lešení

27.   7. 2010

demontáž ciferníků hodin z věže k následnému restaurování

29.   7. 2010

usazení pozlacené koule s upomínkovými předměty a usazení hlavního kříže nad kopulí - foto

10.   8. 2010

dokončení omítek na věži a otloukání omítek na lodi kostela

  2.   9. 2010

sejmutí střešní krytiny a výměna střešních latí

19.   9. 2010

demontáž lešení

26.   9. 2010

odvod dešťové od nových okapních svodů

  9. 10. 2010

zpětná montáž zrestaurovaných ciferníků hodin na věž

16. 10. 2010

úprava okolí a nátěr hřbitovní zdi

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 3.098.944,- Kč. Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou, vlastník filiálního kostela, touto cestou děkuje všem dárcům, kteří přispěli ke zdárnému ukončení jeho rekonstrukce, za dary ve formě peněžní, věcné, za darovanou práci manuální i duševní. Na peněžních darech se největším objemem bude podílet již zmiňovaný SZIF, dále to jsou hotové peníze od stovek anonymních dárců, kteří přispěli do košíčků při sbírkách ve farním kostele a kostelech filiálních částkou 189.636,- Kč, obec Naloučany 70.000,- Kč, obec Ocmanice 50.000,- Kč.

Poděkování patří P. Petru Holému za pomoc při zpracování formulářů pro žádost o dotaci, panu Ing. Josefu Jeřábkovi za vykonávání stavebního dozoru, pracovníkům firmy TOMIreko z Třebíče za odvedenou práci, stavbyvedoucímu Michalu Loukotovi, klempířům, tesařům, natěračům a dobrovolníkům, kteří se na opravě podíleli, všem místním farníkům za pomoc při úklidu a řešení jednotlivých problémů spojených se stavbou. Zvláštní upřímné poděkování patří paní Věře Nováčkové, která každý den zprostředkovávala přístup do kostela a i při tak náročné situaci dokázala kostel svědomitě připravit na každou mši svatou.

 

P. Jan Nekuda

František Netrda
starosta obce Naloučany