Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 01. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 16.1.2011 v 16:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29
 
Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o povolení průjezdu – „O zlomenou poloosu“, 27.-29.5.2011
 4. Změna účetní – Ing. Burianová za Ing. Kršková (mateřská dovolená)
 5. Projednání a tvorba návrhu rozpočtu 2011
 6. Schválení plánu činností na rok 2011
 7. Schválení nákup nového majetku obce
 8. POV – stanovení obsahu dotace
 9. Koupě nemovitosti č.p. 44,  pí. Gallová – schválení záměru koupě
 10. Žádost o příspěvek za HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 11. Žádost o potvrzení dohody o změně hranic pozemku 741/1 a 2 a pozemku 844/1 -  p. Klimek Dušan
 12. Návrh nové smlouvy o dlouhodobém pronájmu KD pro p. Korchan
 13. Návrh úprav provozního řádu KD Naloučany
 14. Informace starosty:
  • informace z došlé a odeslané pošty
 15. Diskuze

 
Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 …………………………

Havlíček Antonín
Obec Naloučany, starosta