Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 02. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 15.2.2011 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Koupě nemovitosti č.p. 44,  pí. Gallová – schválení koupě nemovitosti, kupní smlouva
  4. Regionální olympiáda dětí a mládeže – základní informace
  5. Informace starosty:
    • informace z přijaté a odeslané pošty
  6. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta