Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 02. 2011

Zveřejnění návrhu rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011Obec Naloučany, v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje dne 14. 2. 2011 k nahlédnutí návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011. 

     Návrh rozpočtu Obce Naloučany na rok 2011
       
P Ř Í J M Y    
Paragraf Položka Popis Částka v Kč
  1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 260 000
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 10 000
  1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 30 000
  1121 Daň z příjmů právnických osob 280 000
  1211 Daň z přidané hodnoty 570 000
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 70 000
  1341 Poplatek ze psů 1 600
  1511 Daň z nemovitostí 200 000
Celkem   Daňové příjmy 1 421 600
       
Celkem   Přijaté transfery 60 100
       
3613 Nebytové hospodářství 15 000
       
3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 000
       
3721 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 700
       
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 600
       
Příjmy celkem     1 511 000
       
V Ý D A J E    
Paragraf   Popis Částka v Kč
2212 Silnice   40 000
       
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000
       
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 000
       
2310 Pitná voda   1 700
       
3111 Předškolní zařízení 102 400
3113 Základní školy 101 600
       
3314 Činnosti knihovnické 10 000
       
3399 Ostatní záležitosti kultury 7 000
       
3421 Využití volného času dětí a mládeže 48 000
       
3613 Nebytové hospodářství 455 000
       
3631 Veřejné osvětlení 60 000
       
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74 000
       
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000
       
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 90 000
       
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000
       
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000
       
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 25 000
       
6112 Zastupitelstva obcí 170 000
       
6171 Činnost místní správy 340 300
       
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000
       
Výdaje celkem     1 811 000
       
F I N A N C O V Á N Í     300 000
       
Vyvěšeno dne:14. 2. 2011    
Sňato dne: