Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 02. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František

Nepřítomni: Káfuněk Radek (omluven)

Hosté: Netrda František, Moulisová Šárka, Korchan Rudolf

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Koupě nemovitosti č.p. 44,  pí. Gallová – schválení koupi nenovosti, kupní smlouva
  4. Regionální olympiáda dětí a mládeže – základní informace
  5. Informace starosty: informace z došlé a odeslané pošty
  6. Diskuze

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce předložil ZO návrh kupní smlouvy na nemovitost č.p. 44 (bývalá hospoda vedle KD Naloučany) od prodávajících paní Svatavy Gallové, paní Světlany Hejnové, pana Ladislava Kroupy a pana Lubomíra Kroupy, za cenu 660.000,- Kč, splatných ve třech ročních splátkách, první platba do 31.3.2011, do smlouvy budou doplněny aktuální datumy podpisu smlouvy, číslo usnesení o schválení koupě a schválení kupní smlouvy. Starosta obce navrhl schválit koupi uvedené nemovitosti za sjednaných podmínek a navrhl schválit předložený návrh kupní smlouvy beze změn.   

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se základními informacemi k Regionální olympiádě dětí a mládeže, jenž se bude konat ve dnech 17.-22.5.2011 - výtvarná soutěž na téma „Můj kraj“, kategorie soutěžících, soutěže. 

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk 

                                                                                                Havlíček Antonín

                                                                                          starosta obce Naloučany 

Usnesení :

 č. 011/15-02-2011/3

ZO projednalo a schválilo koupi nemovitosti č.p. 44 (bývalá hospoda vedle KD Naloučany) od prodávajících a za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 012/15-02-2011/3

ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na nemovitost č.p. 44 (bývalá hospoda vedle KD Naloučany) od prodávajících paní Svatavy Gallové, paní Světlany Hejnové, pana Ladislava Kroupy a pana Lubomíra Kroupy v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk 

                                                                                                Havlíček Antonín

                                                                                          starosta obce Naloučany