Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 02. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1) - ZMĚNA!!!Vzhledem k nepřítomnosti členů ZO v den plánovaného konání zasedání Zo dochází ke změně jeho termínu na 7.3.2011 v 17:30 hod. 

Děkujeme za pochopení

 

Termín: 7.3.2011 v 17:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Schválení návrhu rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011
  4. Žádost o vyjádření ke stavbě chatky na p.č. 1066/18 – p. Kubíček J.
  5. Příkazní smlouva s SDH Naloučany - sečení trávy v roce 2011
  6. Výroční zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR
  7. Svazek obcí „Skládka TKO“ – zveřejněné informace, valná hromada
  8. Informace starosty:
  9. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta