Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 04. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 9.4.2011 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o povolení uzavírek a objížděk pro XXX. Zámecký vrch  - ASK Náměšť nad Oslavou
 4. Kraj Vysočina - darovací smlouva na p.č. 7/4 o výměře 720 m2 (silnice před mostem) – schválení darování pozemku
 5. Žádost o vyjádření ke stavbě skladu zahradního nářadí na p.č. 141/3 – p. Mácha K. a pí. Máchová J.
 6. Projednání plánu společných zařízení navržených v rámci KPÚ
 7. Informace starosty:
  • Pracovní seminář starostů mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice
  • Čistá Vysočina 2011 - úklid veřejných prostranství a okolí silnic kraje Vysočina
  • Informace z došlé pošty
 8. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín

   Obec Naloučany, starosta