Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.5.2011 v 18:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 05. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 15.5.2011 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí - schválení
 4. Smlouva o dílo, p. Vala Aleš, parkové práce a úpravy - schválení
 5. POVV 2011, nabídky na realizaci p. Matoušek Vladimír, topení, a Oslavan, a.s., stavební práce, - schválení dodavatelů a uzavření smluv o dílo, termíny realizace
 6. Rekonstrukce nemovitosti č.p. 44 – nabídka spolupráce RPA, čerpání dotací, příprava projektu
 7. Plán společných zařízení v rámci KPÚ - schválení
 8. Přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2010 – seznámení s výsledkem
 9. Závěrečná kontrolní prohlídka v rámci vydání kolaudačního souhlasu -  seznámení s výsledkem, stanovení dalšího postupu
 10. Řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Naloučany -  seznámení s výsledkem, odpověď na podanou nabídku, stanovení dalšího postupu
 11. Informace starosty:
  • Informace z došlé pošty
 12. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

                                                              Obec Naloučany, starosta