OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 07. 2011

Vydání opatření obecné povahy  -  Změna č. 1 územního plánu NaloučanyOBEC NALOUČANY, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

 

Datum: 07.07.2011

 Č.j.:

 OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Naloučany jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §  6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 oznamuje

v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb. správní řád,

vydání opatření obecné povahy  -  Změna č. 1 územního plánu Naloučany,

které vydalo na svém zasedání ZO dne 25.06.2011 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Naloučany (v k.ú. Naloučany), které jsou dotčeny Změnou č. 1 územního plánu Naloučany.

Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách města Náměšť nad Oslavou – www.namestnosl.cz, konkrétně zde.

Textová a grafická část včetně dokladů o pořízení je v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadě v Naloučanech.

 

        Antonín Havlíček

                                                                                                             starosta

 

Vyvěšeno  od: 8.7.2011

                 do: 23.7.2011