Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20.8.2011 v 19:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 08. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 20.8.2011 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Veteran Enduro – motokros klub v AČR, žádost o průjezd přes pozemky, 24.6.2011
 4. Ing. Miloš Charvát IMC, nabídka na přepracování projektu kanalizace
 5. ING Systém s.r.o., ing. Havelka Zdeněk, nabídka na projekční a inženýrskou činnost při přípravě rekonstrukce č.p. 44 (projekt, rozpočet, atd.)
 6. Prodloužení vodovodního řádu pro p. Mácha a pí Havlíčková – projekt, stavební povolení
 7. Opravy a úpravy budov č.p. 29 a č.p. 43 – schválení zadání díla
 8. Nákup zahradnické a komunální techniky, nabídka Mountfield
 9. Informace:
  • Zasedání Mikroregionu Náměšťsko (virtuální prohlídka, kalendář ČEZ)
  • Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR – PPS12
  • ČSOP Kněžice, uzavřená smlouva
  • Doručená a odeslaná pošta
 10. Diskuze
   

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

                              

                                                                                                                 Havlíček Antonín

                                                                                      Obec Naloučany, starosta