Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 24.9.2011 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 09. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín:sobota 24.9.2011 v 19:00 hod

Místo:zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o vyjádření k vypouštění důlních vod z Čistírny důlních vod Pucov do toku Jasinka, Diamo, státní podnik
 4. Návrhy souhrnných smluv na dodávku pitné vody – VAS, a.s., divize Třebíč
 5. Ing. Miloš Charvát IMC, smlouva na přepracování projektu kanalizace, návrh projektu
 6. Přípravě rekonstrukce č.p. 44 – rozpracovanost, návrhy projektů a rozpočtů, atd.
 7. Opravy a úpravy budov č.p. 29 a č.p. 43 – cenová nabídka, rozpracovanost
 8. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec – předběžné návrhy
 9. Vánoční výzdoba, novoroční blahopřání – venkovní vánoční stromek + osvětelní
 10. Informace:
  • Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, ing. Špaček Ladislav, p. č. 79/7
  • Seminář Komunální odpady v praxi – 2011, Hrotovice, 3. - 4. 11. 2011
  • Doručená a odeslaná pošta
 11. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta