Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30.10.2011 v 16:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 10. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 30.10.2011 v 16:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Přepracování projektu kanalizace - připomínky z veřejného projednávání projektu
 4. Rekonstrukce č.p. 44 – připomínky z veřejného projednávání projektu, projekt a rozpočet, stanovení obsahu pro dotační titul
 5. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec – schválení odměn
 6. Finanční vyrovnání za vzniklou škodu, ztrátu výnosu a ostatní újmy – p. Chmelíček Petr v souvislosti s realizací stavby vodovod Naloučany
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovod Naloučany, p. Chmelíček Petr - schválení uzavření smlouvy
 8. Nabídka využívání sběrného dvora Náměšť nad Oslavou – ESKO-T s.r.o., ukládání odpadu ze spádových obcí
 9. Nabídka RWE – produkt RWE plyn Benefit
 10. Informace:
  • Zemědělské účelové zařízení – dřevostavba, ing. Ingršt, na p.č. 688/2 – rozhodnutí
  • Oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky – p. Josef Tůma, přístřešek a stodola k RD č.p. 9
  • Vrácení listin po provedení vkladu práv do KN – p.č. 6/5 a 7/5, Telefónica O2
  • Nabídka Program ZÁKON
  • Doručená a odeslaná pošta
 11. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta