Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 29.11.2011 v 18:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 11. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)      

Termín: úterý 29.11.2011 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Přepracování projektu kanalizace - připomínky z veřejného projednávání projektu, návrh projektu
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovod Naloučany, Povodí Moravy, s.p. schválení uzavření smlouvy
 5. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – DDM Třebíč, nemovitost Naloučany č.p. 43
 6. Nabídka na odkoupení akcií Česká spořitelna a.s. – Finance Zlín
 7. Pořízení komunální techniky – doplňky John Deere /víceúčelová technika
 8. Informace:
  • Rekonstrukce č.p. 44, žádost o dotaci
  • Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko, obsah jednání
  • Doručená a odeslaná pošta
 9. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

      

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta