Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27.12.2011 v 10:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 12. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 27.12.2011 v 10:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2012
 4. Inventury 2011 a volba inventurní komise
 5. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec v roce 2011 – p. Ďásek 
 6. Plán činností na rok 2012, POV Vysočina 2012 – stanovení obsahu dotace
 7. Přepracování projektu kanalizace – nový návrh ing. Charváta
 8. Žádost o příspěvek pro HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 9. Provoz KD, náklady na provoz, využívání a pronájem v roce 2011, doporučení pro rok 2012
 10. Informace:
  • Pořízení komunální techniky
  • Komplexní pozemkové úpravy, projednání návrhů nového umístění pozemků
  • Doručená a odeslaná pošta
 11. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta