Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 26.3.2012 v 18:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 03. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 26.3.2012 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, XXXI. Zámecký vrch – povolení uzavírek silnic
  4. Kanalizace a ČOV pro obec Naloučany a Ocmanice – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o navrácení pozemků do původního stavu a finanční vyrovnání za vzniklé újmy s p. Chmelíček Petr a p. Chmelíček František a pí Chmelíčková Milada
  5. Grantové programy z Fondu Vysočiny – Jednorázové akce 2012 (jednorázové sportovní a volnočasové aktivity) a Čistá voda 2012 (projektové dokumentace)
  6. Změna katastrální hranice k.ú. Naloučany, Ocmanice a Zahrádka v rámci KPÚ
  7. Čistá Vysočina, 13. -20.4.2012
  8. Informace:

     9.  Diskuze

 

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta