Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22.5.2012 v 19:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 05. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 22.5.2012 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

 

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. POVV 2012 – přiznání dotace, nabídka fy Oslavan, a.s. na provedení prací
  4. Likvidace odpadů – nabídka fy ESKO-T Třebíč
  5. KPÚ Naloučany – celkový stav, nový návrh pozemků, budování společných zařízení
  6. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – dotace, další postup
  7. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, VZP ČR dne 15.3.2012 – zpráva o výsledku
  8. Přezkoumání hospodaření za rok 2011, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21.5.2012 – zpráva o výsledku
  9. Plnění rozpočtu obce Naloučany za 01-04/2012 - informace
  10. Informace:

   11. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO. 

 

Havlíček Antonín
starosta