Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 3.9.2012 v 19:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 08. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)



Termín: pondělí 3.9.2012 v 19:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

  

 

 Program: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany – změny zákonů, úpravy a vydání vyhlášek
 4. KPÚ Naloučany, změna katastrální hranice – projednání a odsouhlasení
 5. Veteran enduro – motokros klub v AČR, žádost o povolení průjezdu v rámci motocyklové soutěže dne 28.9.2012
 6. E.ON Distribuce, a.s., smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1131/10 a 1131/11 pod názvem „Naloučany přípojka NN RD Klíma“
 7. Společenské odpoledne seniorů dne 29.9.2012 – program, náklady
 8. Úpravy veřejných prostranství – tarasy za lavičkami u čekárny, atd.
 9. Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou, společné s obcí Ocmanice
 10. POVV 2012 – realizace, opravy, závěrečná zpráva
 11. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – další postup realizace
 12. Informace:
  • Omezení vjezdu na účelovou komunikaci – Jasinka – vyjádření PČR
  • Vrácení listin po provedení vkladu práv nemovitostí – p.č. 14/2
  • Projednání ochranných pásem letiště Náměšť – 12.9.2012, 12:00hod
  • Doručená a odeslaná pošta

   13.  Diskuze  

 

 

 •  
 •  

   

  Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

   

   

  Havlíček Antonín
  starosta