Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 16.10.2012 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 10. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 16.10.2012 v 19:00 hod

Místo:zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany – schválení vyhlášek
 4. Nákup energií v rámci Mikroregionu Náměšťsko – smlouva o zastupování obce, další postup
 5. Zadání pracování návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany – obsah změn, uzavření dohody s projektantem (ing. Vlasta Šilhavá)
 6. Záměr pronájmu pozemků po KPÚ Naloučany (nové) – schválení záměru
 7. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – postup realizace, smlouva s ING System s.r.o. na technický a nákladový dozor stavby (stavební dozor)
 8. Plnění rozpočtu 2012, rozpočtové opatření, zahájení jednání o půjčce – projednání, schválení
 9. Kácení dřevin mimo les na p.č. 777/2, pokračování – podmínky samovýroby
 10. Nabídka EKOKOM (prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství) na poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad – projednání nabídky
 11. Dary občanům při příležitosti významných životních jubileí v roce 2013 – podmínky
 12. Kulturní akce do konce roku 2012 (vánoční besídka, rozsvěcení vánočního stromečku, atd.) – projednání obsahu a zajištění
 13. Informace:
  • Projednání ochranných pásem letiště Náměšť – 12.9.2012, 12:00hod
  • POVV 2012, závěrečná zpráva
  • Semináře pro zastupitele (Komunální odpady v praxi, seminář OBK)
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta