Informace o zveřejnění návrhu koncepce "Strategie Kraje Vysočina 2020"

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 10. 2012

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme títmo infromaci o návrhu koncepce "Strategie Kraje Vysočina 2020".

Veškeré informace k tomto lze získat zde.

Informace a text návrhu koncepce, včetně textu vyhodnocení vlivů na ŽPo, je uveřejněn v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP126K), kde bude taktéž zveřejněn termín veřejného projednání.