Obecně závazné vyhlášky Obce Naloučany pro rok 2013

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 11. 2012

Dle § 12 odst. 1) a 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") zveřejňujeme obecně závazné vyhlášky obce Naloučany:

Nabytím platnosti těchto OZV se ruší platnost předchozích OZV z roku 2008.