Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.12.2012 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 12. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 15.12.2012 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – průběh realizace, další průběh
 4. Finanční úvěr na financování Projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ – nabídky, výběr, schválení uzavření úvěru, poradenství ing. Burianová
 5. Plnění rozpočtu k 31.11.2011 – informace
 6. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 7. Inventury 2012 a volba inventurní komise
 8. Plán činností na rok 2013, POV Vysočina 2013 – stanovení obsahu dotace, rozpracované projekty
 9. Pronájem pozemků po KPÚ Naloučany (nové) – nabídky, výběr a schválení pronájmu
 10. Žádost o finanční příspěvek – Diecézní charita, HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 11. Provoz KD, náklady na provoz, využívání a pronájem v roce 2012 a výhled pro 2013
 12. Informace:

  13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta