Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 29.1.2013 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 01. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)



Termín: úterý 29.1.2013 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Smlouva o úvěru, Česká spořitelna, a.s. – návrh smlouvy, schválení
  4. Smlouvy o pronájmu pozemků po ukončení KPÚ Naloučany- návrhy smluv, schválení
  5. Zřízení pracovního místa (správa a údržba obecního majetku) – podmínky a požadavky, termín
  6. Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2013 – uzavírání dohod v návaznosti na přijetí zaměstnance
  7. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2013 – obsahu dotace, podaná žádost
  8. Průkazy energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb., nabídka na vypracování energetické a ekonomické studie – posouzení potřeby pořízení
  9. Společenské akce (plesy, taneční zábavy) Obce Naloučany – návrh na pořádání  
  10. Informace:

  11. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta