Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20.3.2013 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 03. 2013

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 20.3.2013 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Česká spořitelna, a.s., poskytnutý úvěr – účty, čerpání, podmínky
 4. Smlouvy o pronájmu pozemků po ukončení KPÚ Naloučany- ZD Naloučany
 5. Zřízení pracovního místa (správa a údržba obecního majetku) – p. Nováček Bohumil ml., podmínky pracovní smlouvy
 6. Návrh rozpočtu Obce Naloučany – schválení rozpočtu
 7. MAS Oslavka, o.p.s. – valná hromada, smlouva, projektové záměry
 8. Dotační tituly Fondu Vysočiny „Čistá voda 2013“ (projektová dokumentace protipovodňových opatření) a „Jednorázová akce 2013“ (akce pro děti a mládež) – podání žádostí
 9. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – javor 2 ks na p.č. 1131/13, žádost p. Netrda František
 10. Průkazy energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb. – konzultace ing. Václav Šafařík
 11. Autosport klub Náměšť nad Oslavou, XXXII. Zámecký vrch – povolení uzavírky a objížděk, ve dnech 4.-.5.5.2013 
 12. Informace:
  - Cvičení orgánů krizového řízení a IZS „ZÓNA 2013“ 26.-28.32013
  - Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko – 25.3.2013, informace
  - Valná hromada svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč – 13.3.2013, informace
  - Návrh zadní Změny č, 2 ˇUP Naloučany - informace
  - Zřízení účtu u ČNB, novela zákona č. 218/2000 Sb. - informace
  - Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

 Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta