Pozvánka na ZK Vysočina 14. 5. 2013 v 11:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 05. 2013

P o z v á n k a
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013, které se bude konat dne 14. 5. 2013 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Kompletní program ZK si můžete prohlédnout zde (pokliknutí se dokumet otevře).Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!